Konferans Programı

Açılış Konuşması

Profesör Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya Üniversitesi

8:00 – 8:30

 

Panel – 1

8:30 – 10:00

Oturum Başkanı: Profesör Dr. Ali Merthan DÜNDAR, Ankara Üniversitesi

 

1. Akutagawa Ryunosuke ve Çin - 20. yy Başlarında Bir Japon Yazarın Gözüyle Çin  

Ali Volkan Erdemir, Erciyes Üniversitesi, averdemir@erciyes.edu.tr

2. Sürdürülebilir Kalkınma Odağında Kuşak ve Yol Girişimi: Türkiye ve Çin Arasında Bilim ve Teknolojik İş Birlikleri

Şiir Kılkış, TÜBİTAK, siir.kilkis@tubitak.gov.tr

3. Çinli Düşünce Kuruluşları

Abdurrahim Sağır, Shanghai Universitesi, abdurrahimsagir@gmail.com

4. Çin’in Afrika Dış Politikasını Kritik Etmek: Araçlar ve Amaçlar 

Figen Aydın, Milli Savunma Üniversitesi, aydinfigen@windowslive.com

5. Post-Hegemonyacı Dünya Düzeni Altında Çin’in Avrasya Bölgeciliğindeki Yeri

Efe Can Gürcan, Simon Fraser Üniversitesi, egurcan@sfu.ca

TARTIŞMA VE SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

 

Kahve Molası

10:00 – 10:30

 

Panel – 2

10:30 – 12:00

Oturum Başkanı: Aşkın İnci Sökmen Alaca, Arel Üniversitesi

askinsokmen@arel.edu.tr

 

1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Siyasal Sistemi: Sürekliliği Koruyarak Değişmek

Seriye Sezen, Ankara Üniversitesi, seriyesezen@hotmail.com

2. 1919-1949 Yılları Arasında Çin Gazetelerinde Çıkan Mustafa Kemal Haberleri ve Çin'e

Etkisi

Emrah Alan, Pekin Üniversitesi, emrahalan@pku.edu.cn

3. Çin’in Otoriter Entegrasyon Modeli: Şangay İşbirliği Örgütü ve Kuşak ve Yol Girişimi

Üzerinden Orta Asya Örneği

Nesibe Gül Kılıç, İstanbul Üniversitesi, nesibegulkilic@gmail.com

4. Din İşleri Düzenlemesi Bağlamında Çin’de Hristiyanlığın Dünü ve Bugünü

Cuma Özkan, Millsaps College cuma, ozkan@uiowa.edu

5. Çağdaş Çin Sanat Piyasasi ve Sanat Bölgelerinin Serüveni

Caner Karavit, Mimar Sinan Üniversıtesi, caner.karavit@msgsu.edu.tr

TARTIŞMA VE SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

 

Öğle Yemeği

12:00 – 13:00

 

Panel – 3

13:00 – 14:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuran Savaskan Akdogan, Ankara Üniversitesi nsdurak@gmail.com

1. Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası’na rakip olabilir mi?

Safiye Ergun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ssafiye.ergunn@gmail.com

2. Çin'in Terörizmle Mücadelesi ve İç Güvenlik Politikaları

Aşkın İnci Sökmen Alaca, Arel Üniversitesi, askinsokmen@arel.edu.tr

3. Çin’in 17+1 İnisiyatifi Kapsaminda Avrupa Üzerinde Etkisi

Mervenur Çelenk, Uludağ Üniversitesi, 701616019@ogr.uludag.edu.tr

4. Yumuşak Güç Kavrami Bağlaminda Kuşak Yol Girişimi ve Türkiye Çin Ilişkileri 

Mehmet Ali Koçakoğlu ve Özlem Koçakoğlu, Harran Üniversitesi,

alikocakoglu@harran.edu.tr

5. 1990'lardan Günümüze Çin'de Meşruiyet ve Demokrasi Tartışmaları

Emre Demir, Ortadogu Teknik Universitesi, emre.demir@tedu.edu.tr

TARTIŞMA VE SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

 

Kahve Molasi

14:30 – 15:00

 

Panel – 4

15:00 – 17:00

Oturum Başkanı: Profesör Dr. Seriye Sezen, Ankara Üniversitesi

1. Kuşak-Yol Projesi ve Türkiye'nin Orta Asya Hedefleri

Taner Zorbay, ODTÜ, taner@metu.edu.tr

2. Kazan Kazan Politikası Kapsamında Çin-Afrika İlişkileri (Soğuk Savaş Sonrası) 

Rengin Yavuz, renginnyavuz@hotmail.com

3. BRI, CPEC and Pakistan: China’s Grand Strategies and the New Perception to the

World- “Pakistan as a Key Country”

Md Nazmul Islam, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Esra Eymen Cansu, Boğaziçi Asya Araştırma Merkezi (BAAM), nazmulislamglobal71@gmail.com

4. Kuşak ve Yol: Çin'in Barışçıl Yükselişinin Anahtarı Olabilir mi?

Kübra Merve Topgül, Boğaziçi Asya Araştırma Merkezi (BAAM), k.mervetopgul@gmail.com

5. Minguo Döneminde Hu Hanmin’in Model ve Destek Arayışı: 14-25 Mart 1928 Türkiye

Ziyareti

Ayşe Öztürk, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, ayse.ozturk@asbu.edu.tr

TARTIŞMA VE SORU-CEVAP BÖLÜMÜ