Hakkımızda

 

Bu platformun konusu Modern Çin Araştırmalarıdır. Modern Çin, Mao Zedung’un önderliğinde Çin Komünist Partisinin iktidara geldiği 1949’dan günümüze kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu tarihsel süreç dahilinde, Modern Çin sosyal, siyasal ve ekonomik değişimleri içeren dönemlerden geçerken 1978 sonrası yoğun bir iç göç yaşamış, sanayileşirken alt yapı yatırımlarına önem vermiştir. Son yıllarda binlerce Çinli öğrenci ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde eğitim almış, Çin ise Afrika, Ortadoğu, Güney Amerika, Avrupa, Güney Asya ve Kuzey Amerika ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmiştir. Modern Çin, artık afyon savaşlarında işgal edilmiş, sömürülmüş ve Japon Emperyalizmi tarafından Nanjing’de katliama uğramış olan yoksul Çin değildir. Günümüzün Çin’i modern bir eğitim sistemi olan, nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yasayan, dünya ile bütünleşmekte olan, modern bir sineması ve edebiyatına sahip, yapay zekâyı dışişleri bakanlığının karar mekanizmalarında kullanan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden birisi olan, uluslararası siyasette söz hakkı olan modern fakat tarihsel kökleri güçlü olan bir devlet ve toplum konumundadır.

 

Bütün bu modernleşme, kalkınma ve bütünleşme çalışmalarının yanında, Çin bu dönüşüm ve değişimleri yasarken diğer ülkelerde olduğu gibi bazı sorunlar ile de karşılaşmaktadır. Kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki dengesizlikler, şehirlere çalışmak için gelen göçmen isçilerin çalışma ve yaşam koşullarının kötülüğü, dış politikanın yeniden yapılandırılmasındaki sorunlar, cinsiyet farklılıklarının ortaya çıkması, daha fazla yabancının Çin’e çalışmak için gelmesi ile oluşan farklılıklar, eğitim sisteminin dünyaya entegre olma çabası, güvenlik sektörünün ABD’dekine benzer bir yapıya bürünmesi, orta sınıfın oluşması ile ortaya çıkan talep ve arz dengesinin değişmesi, mali sistemin yeniden yapılandırılması, Çin medyasındaki değişim ve dünyaya açılmada yaşadığı sorunlar, etnik sorunların giderek artması ve bunun Çin’e rakip ülkeler tarafından kullanılması, dinsel yöneliş ile ortaya çıkan sorunlar, gelir dağılımındaki dengesizlikler, aşırı tüketime yönelik bir üretim mekanizmasının oluşması Modern Çin’in 21’inci yüzyılda yaşadığı bazı sorunlar olarak görülebilir.

 

Sitemizde ele alınacak konular:

 • Çin Komünist Partisi

 • CPPCC ve Çin’de Partiler

 • Çin’de Toplumsal Değişim

 • Çin Edebiyatı

 • Çin Sineması

 • Çin'in eğitim/insan yetiştirme düzeni

 • Çin’de Din ve İnanç

 • Çin’de Ekonomik Değişim

 • Kuşak Bir Yol Girişimi ve Türkiye’ye Etkileri

 • Büyük Güç Rekabeti ve Çin-ABD İlişkileri

 • Çin – Afrika/Güney ve Orta Amerika/Avrupa/Ortadoğu İlişkileri

 

Yayın bilgileri

 

Sitemizde yayın yapacak olan akademisyenler ve araştırmacılar iletişim bilgileri ile kayıt olmalıdırlar. Platformumuz, Türkiye’de Çin Çalışmaları sahasına yeni bir açılım getirmek maksadı ile Çin ile ilgilenen akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

 

​Blog yazılarının yayımlanması

 

Platformumuzda paylaşılan görüşler yazarların kişisel görüşleri olup platform yöneticilerini bağlamaz. Sitede yayımlanan yazılardan akademik açıdan üst seviyede olanlar akademik dergilerde yayımlanmak üzere değerlendirilecektir.

Yazı dili

 

Sitemize Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılarınızı bekliyoruz.

Dergilerimiz

 

Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS)