Konferansta sunulacak bildiriler 

Akutagawa Ryunosuke ve Çin - 20. Yy Başlarında Bir Japon Yazarın Gözüyle Çin - Ali Volkan Erdemir, Erciyes Üniversitesi averdemir@erciyes.edu.tr 

 

Ortadoğu Savaşlarının Çin’e Sunduğu Olanaklar ve Çin’in Bu Çatışmalara Yönelik Ekonomi Odaklı Politikası - Sayyad Sadri Alibabalu, Sakarya Üniversitesi gizilbera@gmail.com 

 

Çinli Düşünce Kuruluşları - Abdurrahim Sağır, Shanghai Universitesi abdurrahimsagir@gmail.com

 

Yumuşak Güç Kavrami Çerçevesinde Kültür Faktörü ve Önemi : Çin Halk Cumhuriyeti Örneği - Zeynep Beril Yolaçan, Shanghai Universitesi zberilyolacan@gmail.com

 

Kamu Diplomasisi ve Kullanimi: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği - Esra Sarioğlu, Shanghai Universitesi esra.sarioglu@yahoo.com  

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Siyasal Sistemi: Sürekliliği Koruyarak Değişmek - Seriye Sezen, Ankara Üniversitesi seriyesezen@hotmail.com  

 

Çin'in Kültürel Diplomasisinde Konfüçyüs Enstitülerinin Önemi - Ahmet Fethi Gün Yalova Üniversitesinde afethi.gun@yalova.edu.tr

 

1919-1949 Yılları Arasında Çin Gazetelerinde Çıkan Mustafa Kemal Haberleri ve Çin'e Etkisi - Emrah Alan, Pekin Üniversitesi emrahalan@pku.edu.cn

 

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası’na rakip olabilir mi? - Safiye Ergun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ssafiye.ergunn@gmail.com  

 

Çin'in Terörizmle Mücadelesi ve İç Güvenlik Politikaları - Aşkın İnci Sökmen Alaca, Arel Üniversitesi askinsokmen@arel.edu.tr 

 

Çin’in 17+1 İnisiyatifi Kapsaminda Avrupa Üzerinde Etkisi - Mervenur Çelenk, Uludağ Üniversitesi  701616019@ogr.uludag.edu.tr

 

Yumuşak Güç Kavrami Bağlaminda Kuşak Yol Girişimi ve Türkiye Çin Ilişkileri - Mehmet Ali Koçakoğlu ve Özlem Koçakoğlu, Harran Üniversitesi alikocakoglu@harran.edu.tr

 

Kuşak-Yol Projesi ve Türkiye'nin Orta Asya Hedefleri - Taner Zorbay, ODTÜ taner@metu.edu.tr   

 

Kazan Kazan Politikası Kapsamında Çin-Afrika İlişkileri (Soğuk Savaş Sonrası) -

Rengin Yavuz renginnyavuz@hotmail.com

 

BRI, CPEC and Pakistan: China’s Grand Strategies and the New Perception to the World- “Pakistan as a Key Country” - MD NAZMUL ISLAM, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi and ESRA EYMEN CANSU, Boğaziçi Asya Araştırma Merkezi (BAAM) nazmulislamglobal71@gmail.com

 

Kuşak ve Yol: Çin'in Barışçıl Yükselişinin Anahtarı Olabilir mi? - Kübra Merve Topgül, Boğaziçi Asya Araştırma Merkezi (BAAM) k.mervetopgul@gmail.com

 

1990'lardan Günümüze Çin'de Meşruiyet ve Demokrasi Tartışmaları - Emre Demir, Ortadogu Teknik Universitesi emre.demir@tedu.edu.tr

 

Çin’in Afrika Dış Politikasını Kritik Etmek: Araçlar ve Amaçlar - FİGEN AYDIN, Milli Savunma Üniversitesi aydinfigen@windowslive.com

 

Çin’in Otoriter Entegrasyon Modeli: Şangay İşbirliği Örgütü ve Kuşak ve Yol Girişimi Üzerinden Orta Asya Örneği - Nesibe Gül Kılıç, İstanbul Üniversitesi nesibegulkilic@gmail.com  

 

Çin'i iyi anlamak için bir araç Çin Komünist Partisi - Adnan Akfırat adnanakfirat@cinisder.org.tr  

 

Çağdaş Çin Sanat Piyasasi ve Sanat Bölgelerinin Serüveni - Caner Karavit, Mimar Sinan Üniversıtesi caner.karavit@msgsu.edu.tr